DIKT TIL DE LEVENDE

                                                      av  Theodore Kroeber         

Når jeg er borte, gråt litt over meg.

Tenk på meg av og til, - men ikke for ofte.

Det er ikke godt for deg og dine nærmeste

å la tankene dvele for lenge ved døden.

 

Tenk på meg slik jeg var i noen

lykkelige stunder i livet.

Fremkall minnene - men ikke for lenge.

La meg være i fred slik jeg skal la deg være i fred.

Når du lever skal dine tanker være i livet.                                  TILBAKE