FOR SENT..

 

Bruk dagene godt!

Det gagner seg så lite

hva godt du har ment,

om ikke du gjør det

før alt er for sent.

 

For sent er for sent.

Det er alt en kan svare.

Din kjærligste tanke,

ditt varmeste ord

er blomster som visner

mens såkornet gror.

 

Det er ikke nok

at vi stadig får høre

om alt det du engang

har tenkt å gjøre!

 

En dag lukkes døren

for det du har tenkt!

Den dag er hver eneste

mulighet stengt!

 

Det haster! Du må ikke

nøle så lenge

at dagene stjeler

den tid du kan trenge.

 

Et skjebnetungt ord

er det nakne: For sent!

En nådeløs dom,

men svært ofte fortjent!

 

Og om du vil slippe

å høre det siden:

Bruk dagene godt

mens du ennå har tiden!

 

HOME