ISPRINSESSA                                  av  Tove Sjursen

                                    

Isprinsessa.
Dei sa du var kald og hard,- men i augo dine såg eg luer av eld.
Dei sa du var blitt stor på det og hadde gløymt,-
men meg rakte du handa.Dei såg nok ikkje løyndommen din
som eg fekk sjå,- for meg,-meg slapp du inn.
Kanskje sansa du likskapen mellom oss?

TILBAKE