SITATER:                  

Det finnes en evighet av fred  bak alle stjernene et sted.  (Inger Hagerup)

VISDOMMENS ORD:

Jeg vet om en gammel eik, den skal være ni hundre år, men verken størrelsen eller alderen hindrer den i å drive fram nye blader hvert år. (Karel Capec)
 

Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår.  (Kinesisk Ordspråk)

 

Det er alltid mørkest før daggry.  ( Winston Churchill. )

 

Vi bør konsentrere oss om fremtiden, det er der vi skal være resten av livet.   ( Mark Twain.) 

 

Ord er ikke noe annet enn bobler i vannet, men gjerninger er dråper av gull.
(kinesisk ordspråk)

 

Et maleri er et dikt uten ord  ( Kung - fu- tse )

 

Ingen kommer til fjells på en flat veg    (ukjent )

 

Du skal forstå storheten ved å leve barnlig, du lille. Du skal forstå at du har nok, når du har livets naturlige enkelthet.        (Lao-tse)

 

Den som forstår andre, er virkelig  klok, men den som forstår seg selv, er enda klokere. (Tao-te-king)

 

En mann som har en edel sjel, vil alltid ha noe vakkert å si. Men en mann som sier noe vakkert, trenger ikke derfor å ha en edel sjel.     (Kung-fu-tse )

                        

DIVERSE:

Jeg er for opptatt til å leve, til å bry meg om hva naboene gjør...      

 

En god mor er ikke en person å støtte seg til, men en person som gjør det unødvendig å støtte seg til noen!

 

Ekteskapet er det forholdet mellom mann og kvinne hvor uavhengigheten er lik, avhengigheten den  samme og forpliktelsene gjensidige..

 

Det er ikke erfaringene i dag som gjør folk gale. Det er selvbebreidelse  for noe som skjedde i går, og frykten for hva som kan skje i morgen.

 

Bare et spøkelse rusler omkring i sin egen fortid og forklarer seg med beskrivelser som bygger på et liv som allerede  er levd. Du er hva du velger å være i dag, ikke hva du tidligere har valgt.

 

I ethvert forhold hvor to mennesker blir ett, er sluttresultatet to halve mennesker.

 

Virkelig storhet består i evnen til å la alle sine evner komme til utfoldelse i situasjoner hvor andre velger å bli gale.

 

Ditt egenverd kan ikke verifiseres av andre. Du er verdifull fordi du selv mener det. Hvis du er avhengig av andre menneskers mening om din verdi, er det andres - verdi.

 

KJÆRLIGHET:        

Evnen og viljen til å tillate dem man bryr seg om, å være det de selv velger å være, uten å kreve at de skal tilfredsstille deg.

 

Å HA BEHOV FOR ANERKJENNELSE:

Ensbetydende med å si: Ditt syn på meg er viktigere enn hvordan jeg ser på meg selv..

 

Hele universets teori er rettet med usvikelig sikkerhet mot ett enkelt individ,

- nemlig deg!  ( Walt Whitman )                                        

TILBAKE                                                       FLERE SITATER